CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences related to data in building research

Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur) ; Catarina Thormark
MISTRA Sustainable building. Experiences from a cross-disciplinary research programme / Edén, Michael, Jönsson, Åsa p. 91-104. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22656

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur