CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What Environmental Data do Property Managers have on Buildings and their Management?

Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur) ; Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys)
Proceedings of the Sustainable Building Conference (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22655

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur