CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avfallsströmmar från rivning och ombyggnad. Möjligheterna att beräkna mängderna. Förstudie

Catarina Thormark ; Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur)
: Naturvårdsverket, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22654

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur