CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for describing the Swedish building stock. The Swedish building register as a data source

Liane Stendel (Sektionen för arkitektur)
Sustainable Building 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 22653

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur