CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Överrösta fossillobbyn – kräv bindande klimatavtal

Agnes E Wold ; Björn Siesjö ; Catharina Thörn ; Christian Munthe ; Hans Abrahamsson (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning ; Mistra Urban Futures) ; José Gonzales ; Kerstin Alnebratt ; Lars Henriksson ; Sven-Eric Liedman ; Thomas Sterner
Göteborgsposten (1103-9345). 2015-11-28, (2015)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Paris, COP 21, Klimatförändringar, klimatpolitik


Debattartikel inför FNs klimatpolitiska möte COP 21 i Paris, 2015.Denna post skapades 2015-11-29.
CPL Pubid: 226521

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för kulturvetenskaper (GU)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Mikrobiologi inom det medicinska området
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Samhällsmedicin
Miljömedicin
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Nationalekonomi
Sociologi
Globaliseringsstudier
Genusstudier
Praktisk filosofi
Etik
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur