CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt

Liane Stendel (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 22651

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur