CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus

Paula Femenias (Sektionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur)
Bygg och teknik 2000 8, p. 37-40. (2000)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: miljonprogrammet, flerbostadshus, ombyggnad, fönster, energibesparing, framtidsstudier, scenarier, utvärderingDenna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22650

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur