CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fastighetsförvaltarnas datauniversum. En intervju studie av fastighetsförvaltare i Göteborg och Västra Sverige

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys) ; Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 1404-81671650-6340.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology


Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur