CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management? An interview study on environmental data availability

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys) ; Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur)
Proceedings of the GIN conference 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur