CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Survey of Alarm Systems in Nuclear and Process Industry During Disturbances

Anna Jönsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Proceedings of the 36th Annual Congress of the Noridic Ergonomics Society Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: process control, alarm systemDenna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 22647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur