CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Nordic evaluation of a work environment complement to Value Stream Mapping for increased sustainability of patient flows at hospitals - The NOVO Multicentre Study I

Jörgen Winkel ; Kasper Edwards ; Birna Dröfn Birgisdóttir ; Caroline Jarebrant ; Jan Johansson Hanse ; Sigrún Gunnarsdóttir ; Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Kerstin Ulin
Abstract book, The 9th Novo symposium: Sustainable Health Care Production Systems p. 34-36. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Conclusions: • Both the ErgoVSM and VSM tools seem mostly to result in intervention proposals causing improved or no change in the work environment without impaired performance. • Based on Swedish data only the use of ErgoVSM may result in some improvement of the work environment compared with VSM. Such an effect is weakly supported by the Icelandic data and not by the Danish data. Thus, only under some conditions the ErgoVSM tool may be used in favour of the VSM tool. • Most proposals were assessed to cause ergonomic improvements at system level (‘job content’ and ‘work situation’). This is in contrast to intervention proposals investigated in the ergonomic intervention literature mainly focusing task level and the individual (cf. Westgaard and Winkel, 2011).

Nyckelord: Production Ergonomics, Produktionsergonomi, Rationalization, Health, Intervention ResearchDenna post skapades 2015-11-26. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 226434

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) (GU)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Tillämpad psykologi
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur