CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SONORUS report on Göteborg Test Site including Urban Sound Planning Workshop

Laura Estévez Mauriz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
Göteborg2015. - 13 s.
[Rapport]

Nyckelord: Urban sound planning; noise control and design; acoustic quality; case studyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-26. Senast ändrad 2015-11-26.
CPL Pubid: 226423

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur