CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to human-centred design for naval architects and designers.

Nicole A. Costa (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Linda de Vries (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Trevor Dobbins (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
Improving ship operational design p. 3-16. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-26.
CPL Pubid: 226403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Transport
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetslivsstudier
Design

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Human Centred Design for Maritime Safety: A User Perspective on the Benefits and Success Factors of User Participation in the Design of Ships and Ship Systems