CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Large-Scale Stretching on Turbulent Flame Speed

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Turbulence, Heat and Mass Transfer 5. Proceedings of the Fifth International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Dubrovnik, Croatia, September 25-29, 2006 p. 573-576. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 22639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur