CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cryogenic amplifier for intermediate source impedance with gigahertz bandwidth

Simon Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; David Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Applied Physics Letters Vol. 88 (2006), 15, p. 153505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22635

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Lågtemperaturfysik

Chalmers infrastruktur