CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A single electron transistor on an atomic force microscope probe

Henrik Brenning (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D. Erts ; Sergey Kafanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Nano Letters Vol. 6 (2006), 5, p. 937-941.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22634