CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interconnect Characterization Flow for Minimal-Segment Model Selection

Daniel Andersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Norchip Conference (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 22633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur