CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fat intake and breast milk fatty acid composition in farming and nonfarming women and allergy development in the offspring.

Karin Jonsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Sara Moberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Agneta Sjöberg ; Hilde Kristin Brekke ; Bill Hesselmar ; Susanne Johansen ; Agnes E Wold ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Pediatric research (1530-0447). Vol. 79 (2016), p. 114–123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Children growing up on small family farms are at much lower risk of developing allergy than other children. We hypothesized that low intake of margarine and polyunsaturated fats among farming families could contribute to this protection.Denna post skapades 2015-11-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 226327

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)

Ämnesområden

Pediatrik
Näringslära

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Early dietary exposure is associated with allergy development in the FARMFLORA birth cohort