CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fallolyckor bland gångtrafikanter

Anna Carlsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
2015. - 83 s.
[Rapport]

Målet med den här studien är:  att sammanställa och sprida kunskap om fotgängares fallolyckor (singelolyckor)  att kartlägga vad man vet om skadebilder, skademekanismer och toleransnivåer  att studera möjliga (passiva) åtgärder för att reducera risken för allvarlig skada och död  att föreslå testmetoder Studien har fokuserat på kroppsregionerna höft, handled och huvud. Höftfrakturer och huvudskador tillhör de allvarligaste skadorna som fotgängare kan råka ut för. Exempelvis har ungefär var tredje höftfrakturpatient avlidit inom ett år efter skadan. Handledsfrakturer är mycket vanligt förekommande och drabbar företrädelsevis kvinnor >45 år. Det finns potential att förebygga handledsfrakturer med hjälp av personskydd; däremot verkar underlaget inte ha någon större effekt på skadeutfallet. Både höftfrakturer och huvudskador skulle dock förebyggas med hjälp av både personskydd och/eller genom att installera stötdämpande underlag i fotgängarnas trafikmiljö.

Nyckelord: Fallolyckor, skadeprevention, fallprevention, testmetoder, biomekanik, skador, skadestatistikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-25. Senast ändrad 2015-11-25.
CPL Pubid: 226311

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur