CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det sociala och renovering - en översikt av tidigare erfarenhet

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering p. 65-76. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 226290

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur