CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field trial of polarization-assisted optical performance monitoring operating in an 820 km WDM system

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Thomas Swahn ; Jonas Mårtensson ; Anders Berntson ; Stefan Melin
European conference on optical communications Vol. 4 (2006), 2006, p. 97-98.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur