CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vem styr egentligen grundutbildningen?

Michaël Grimsberg ; Fredrik Heintz ; Viggo Kann ; Inger Erlander Klein ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015 p. 18-22. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

ammanfattning—Vi belyser olikheter och likheter i hur grundutbildningen styrs på fyra svenska tekniska högskolor. Vi jämför hur lärare och examinatorer väljs ut, hur medel fördelas och vilken roll programansvariga (eller motsvarande) har. Abstract—We examine how the undergraduate education is managed in four Swedish engineering schools. We compare how teachers and examiners are chosen, how funds are distributed and the role of the programme director (or equivalent).

Nyckelord: Programme, Management, Education, Engineering school, Funds, ExaminerDenna post skapades 2015-11-24. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 226267

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur