CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of plasma alkylresorcinols (AR) and urinary AR metabolites as biomarkers of compliance in a short-term, whole-grain intervention study.

Nicola M McKeown ; Matti Marklund ; Jiantao Ma ; Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Alice H Lichtenstein ; Kara A Livingston ; Paul F Jacques ; Helen M Rasmussen ; Jeffrey B Blumberg ; C-Y Oliver Chen
European journal of nutrition (1436-6215). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Alkylresorcinols (AR) are phenolic lipids present in the bran of wheat and rye. Plasma AR and their urinary metabolites may be suitable biomarkers of whole-grain (WG) wheat and rye consumption. The objective of this study was to examine plasma AR and urinary AR metabolites in response to WG wheat consumption.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-24. Senast ändrad 2016-05-27.
CPL Pubid: 226266

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)