CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar

Henrik Persson ; Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Håkan Olsson ; Johan Fransson
Fakta skog 1, (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2015-11-24. Senast ändrad 2015-12-02.
CPL Pubid: 226255

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Fjärranalysteknik

Chalmers infrastruktur