CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single Mode 1.28 um InGaAs VCSELs using an Inverted Surface Relief

Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zhenzhong Zhang ; Jesper Berggren ; Mattias Hammar
Internation Semiconductor Laser Conference 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: VCSEL, single mode, high speed, inverted surface reliefDenna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Vertical Cavity Surface Emitting Lasers for Access Network Applications