CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High speed, high temperature operation of 1.28 um singlemode InGaAs VCSELs

Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zhenzhong Zhang ; Jesper Berggren ; Mattias Hammar
Electronnics Letters Vol. 42 (2006), 17, p. 978.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Vertical cavity surface emitting laser, single mode, inverted surface relief, ingaas



Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Vertical Cavity Surface Emitting Lasers for Access Network Applications