CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automation strategies - refinement of manufacturing strategy content

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Kristina Säfsten, ; Veronica Lindström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre
17th Annual Conference of POMS (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur