CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards efficent automation implementation

Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Martina Berglund, ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
9th symposium IFAC on "Automated Systems Based on Human Skills and Knowledge" / edited by Frédérique Mayer (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 22613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur