CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The industry´s view on automation in manufacturing

Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Veronica Granell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
9th symposium IFAC on "Automated Systems Based on Human Skills and Knowledge" / edited by Frédérique Mayer (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Levels of Automation in Production Systems