CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om att bygga med kvalitet

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur nr 7-2015, p. 4. (2014)
[Artikel, övrig]

Artikel om bostadsbyggadet och kostnader och förslag till att bygga mer och bättre bostäder.

Nyckelord: Arkitektur, kvalitet, bostad


Artikeltexten har sin ursprung från Svensk Bostad 1850–2000. En argumentation utifrån några historiska exempel på hur man i Sverige under olika tider förhållit sig till bostadsbrist: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historien? Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa, några decennier senare byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, per invånare. Idag särskiljer sig det svenska bostadsbyggandet genom att ha högst produktionskostnader inom EU.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-20.
CPL Pubid: 226101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur