CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of user environment on MPC performance

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceddings of the POMS conference Boston '06 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur