CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perceived planning environmental problems in MPC

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the POMS international conference Shanghai '06 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22608

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur