CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scheduling of VLBI observations to satellites with the Vienna VLBI Software (VieVS)

Andreas Hellerschmied ; Johannes Böhm ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan Kodet ; Alexander Neidhardt ; Lucia Plank
Proceedings of the 22nd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting p. 102-106. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, GNSS


In: Proceedings of the 22nd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting, 18-21 May 2015, Ponta Delgada, Azores, edited by R. Haas and F. ColomerDenna post skapades 2015-11-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 226072

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fysik
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium