CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Does organization structure matter? On the relationship between structure, function and effectiveness

Jon Andersen ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Innovation and Technology Management Vol. 3 (2006), 3, p. 971-995.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

relationship between organizational design (structure), functioning of organizations, and effectiveness. A study of 320 companies showed that the structural variable decentralization marginally affected the way in which organizations function. Functional variables had a minor impact on profitability. No direct relationship between structure and effectiveness was found. When functioning is conceptualized as a mediating factor no direct causality between structure and effectiveness is implied, but a relationship between structure, function and effectiveness. To improve effectiveness, reorganizing is probably not the first option to consider.

Nyckelord: Organizational structure, organization design, organization function, organizational effectivenessDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-03-23.
CPL Pubid: 22606

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur