CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some reflections on Nordic research in logistics and supply chain management

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jan Arlbjorn (Extern ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jan Johansen (Extern ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the annual NOFOMA conference '06 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur