CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materials planning strategy impact on phase-out performance - a case study in the automotove industry

Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Per Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the annual NOFOMA conference '06 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur