CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistics performance management challenges in dyadic relationships

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Helena Forslund (Extern ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Susanne Hofmann (Extern ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the annual NOFOMA conference '06 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur