CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Användning av olika partiformningsmetoder

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet 7, p. 2005. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur