CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relation between relaxed enthalpy and volume during physical aging of amorphous polymers and selenium

P Slobodian ; P Ríha ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; I Emri ; P Sáha ; Josef Kubát (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
European Polymer Journal Vol. 42 (2006), p. 2824-2837.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-29.
CPL Pubid: 22592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur