CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiment Design for Improved Frequency Domain Subspace Identification of Continuous-Time Systems

Majid Khorsand Vakilzadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Vahid Yaghoubi (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Lennart Ljung
17th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-11-18. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 225914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur