CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear impairment aware resource allocation in elastic optical networks

Juzi Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015; Los Angeles; United States; 22 March 2015 through 26 March 2015 Vol. June 2015 (2015), 7121502,
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a novel integer linear program formulation and low-complexity heuristics for nonlinear impairment-aware routing and spectrum allocation in OOFDM-based elastic optical networks. Results indicate 23% bandwidth reduction compared with a transmission reach-based benchmark method.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-18. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 225898

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur