CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to Building Physics

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik)
: External organization, 2001. ISBN: 9144018967.- 422 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 22589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur