CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vandrande fukt. Strålande värme – så fungerar hus

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik)
: External organization, 2002. ISBN: 9144042183.- 200 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Nyckelord: värme fukt luft energi komfort


Publiceras av Studentlitteratur AB, Lund, SwedenDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 22588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur