CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A parallel solution method for structural dynamics response analysis

Vahid Yaghoubi (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Majid Khorsand Vakilzadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
International Modal Analysis Conference (IMAC XXXIII) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-11-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 225878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur