CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal localisation of second generation biofuel production – the role of process integration in system studies

Elisabeth Wetterlund ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Joakim Lundgren ; Sylvain Leduc ; Christian Hoffstedt ; Johan Thorén ; Georg Kindermann ; Robert Lundmark ; Erik Dotzauer
International Process Integration Jubilee Conference 2013, Gothenburg, Sweden, March 18-20, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-17. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 225853

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur