CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic modelling of the heat loss performance of a building envelope

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
3nd International Conference on Research in Building Physics and Building Engineering, Montreal, August 2006. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur