CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal localisation of next-generation biofuel production integrated in Swedish forest industry

Elisabeth Wetterlund ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Robert Lundmark ; Joakim Lundgren
Systems Analysis 2015 Nov. 11 2015 - Nov. 13 2015 Laxenburg, Österrike (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-17. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 225849

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)