CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-gain MOS tunnel emitter transistors

Erik Aderstedt (Institutionen för mikroelektronik) ; Igor Medugorac ; Per Lundgren (Institutionen för mikroelektronik)
Solid-State Electronics Vol. 46 (2002), p. 497-500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Halvledarfysik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur