CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motbilder för Hållbar Mångfald

Likriktning hotar Sverige

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 7 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kritisk granskning är central för forskning. Likriktning i olika former är då viktig att avslöja och motverka. Ett sätt att göra detta är att tydligt lyfta fram motsatser.

Denna rapport belyser några aktuella områden som i Sverige hotas av likriktning. De betecknas kort klimat, kolesterol, språk, integration och invasion.

Nyckelord: forskning, granskning, dialektik, miljö, hälsa, språk, kultur, nation


En drastisk politisk helomvändning gjordes märkligt nog samma dag (24 nov.) som denna rapport nätpublicerades. Regeringen deklarerade då att den stora invandringen var ohållbar för Sverige och måste minskas radikalt.Denna post skapades 2015-11-16. Senast ändrad 2015-12-22.
CPL Pubid: 225799