CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic model PROMO for evaluation of air change rate distribution

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
AIVC conference sept 05 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur